bruksvilkår

Dumpyork-nettstedet ligger på https://dumpyork.com er et opphavsrettsbeskyttet verk som tilhører dumpyork. Enkelte funksjoner på Nettstedet kan være underlagt ytterligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil bli lagt ut på Nettstedet i forbindelse med slike funksjoner.

Alle slike tilleggsvilkår, retningslinjer og regler er innlemmet som referanse i Disse Vilkårene.

Disse Bruksvilkårene beskriver de juridisk bindende vilkårene og betingelsene som overvåker din bruk av Nettstedet. VED Å LOGGE INN PÅ NETTSTEDET, DU OVERHOLDER DISSE VILKÅRENE, og du representerer at du har myndighet og kapasitet til å inngå disse Vilkårene. DU BØR VÆRE MINST 18 ÅR FOR Å FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET. HVIS DU ER UENIG I ALLE BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE LOGGE PÅ OG/ELLER BRUKE NETTSTEDET.

Disse vilkårene krever bruk av voldgift Avsnitt 10.2 på individuell basis for å løse tvister og også begrense rettsmidlene som er tilgjengelige for deg i tilfelle en tvist. Disse Vilkårene for Bruk ble opprettet ved hjelp av Vilkår For Bruk Generator.
Tilgang Til Nettstedet

Underlagt Disse Vilkårene. Selskapet gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, begrenset lisens til å få tilgang Til Nettstedet utelukkende for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk.

Visse Restriksjoner. Rettighetene som er godkjent for deg i Disse Vilkårene, er underlagt følgende begrensninger: (a) du skal ikke selge, leie, lease, overføre, tildele, distribuere, være vert for eller på annen måte utnytte Nettstedet kommersielt; (b) du skal ikke endre, lage avledede verk av, demontere, reversere kompilere eller omvendt konstruere noen del av Nettstedet; (c) du skal ikke få tilgang Til Nettstedet for å bygge et lignende eller; og (d) unntatt som uttrykkelig angitt her, kan ingen deler av Nettstedet kopieres, reproduseres, distribueres, publiseres på nytt, lastes ned, vises, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, med mindre annet er angitt, fremtidig utgivelse, oppdatering eller annet tillegg til funksjonaliteten Til Nettstedet skal være underlagt Disse Vilkårene. Alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter på Nettstedet må beholdes på alle kopier av dem.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre, suspendere Eller avslutte Nettstedet med eller uten varsel til deg. Du godkjente At Selskapet ikke vil bli holdt ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, avbrudd eller avslutning av Nettstedet eller noen del.

Ingen Støtte eller Vedlikehold. Du samtykker i At Selskapet ikke har noen forpliktelse til å gi deg noen støtte i forbindelse med Nettstedet.

Unntatt Brukerinnhold som du kan gi, er du klar over at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, På Nettstedet og dets innhold eies av Selskapet eller Selskapets leverandører. Vær oppmerksom på at Disse Vilkårene og tilgangen til Nettstedet ikke gir deg noen rettigheter, tittel eller interesse i eller til noen immaterielle rettigheter, bortsett fra de begrensede tilgangsrettighetene uttrykt I Avsnitt 2.1. Selskapet og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt i Disse Vilkårene.
Tredjeparts Lenker Og Annonser; Andre Brukere

Tredjeparts Lenker & Annonser. Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og tjenester, og/eller vise annonser for tredjeparter. Slike Tredjeparts Lenker og Annonser er ikke under Kontroll Av Selskapet, Og Selskapet er ikke ansvarlig for Tredjeparts Lenker og Annonser. Selskapet gir tilgang til Disse Tredjepartslenkene og Annonsene bare som en bekvemmelighet for deg, og gjennomgår, godkjenner, overvåker, støtter, garanterer eller gir noen fremstillinger med hensyn til Tredjepartslenker og Annonser. Du bruker Alle Tredjeparts Lenker og Annonser på egen risiko, og bør bruke et passende nivå av forsiktighet og skjønn ved å gjøre det. Når Du klikker På Noen Av Tredjepartslenkene og Annonsene, gjelder gjeldende tredjeparts vilkår og retningslinjer, inkludert tredjeparts personvern-og datainnsamlingspraksis.

Andre Brukere. Hver Nettstedbruker er eneansvarlig for alt Sitt Eget Brukerinnhold. Fordi Vi ikke kontrollerer Brukerinnhold, erkjenner og godtar du at Vi ikke er ansvarlige for Noe Brukerinnhold, enten det er levert av deg eller av andre. Du samtykker i At Selskapet ikke vil være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av slike interaksjoner. Hvis det er en tvist mellom Deg og En Bruker Av Nettstedet, er vi ikke forpliktet til å bli involvert.

Du løslater herved Og for alltid løslater Selskapet Og våre offiserer, ansatte, agenter, etterfølgere og tildelinger fra, og frafaller herved og gir avkall på hver eneste fortid, nåtid og fremtidig tvist, krav, kontrovers, krav, rett, forpliktelse, ansvar, handling og handlingsårsak av enhver art og art, som har oppstått eller oppstår direkte eller indirekte ut av, eller som er direkte eller indirekte relatert til, Nettstedet. Hvis Du er bosatt I California, frafaller du herved california civil code section 1542 i forbindelse med det foregående, som sier: “en generell løslatelse omfatter ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker å eksistere i hans eller hennes favør på tidspunktet for utførelsen av løslatelsen, som hvis kjent av ham eller henne må ha vesentlig påvirket hans eller hennes oppgjør med skyldneren.”

Personvern og Cookies. Som alle andre nettsteder bruker dumpyork ‘cookies’. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon, inkludert besøkendes preferanser, og sidene på nettstedet som den besøkende fikk tilgang til eller besøkte. Informasjonen brukes til å optimalisere brukernes opplevelse ved å tilpasse innholdet på websiden vår basert på besøkendes nettlesertype og/eller annen informasjon.

Google DoubleClick Dart-Informasjonskapsel. Google er en tredjepartsleverandør på nettstedet vårt. Den bruker også informasjonskapsler, kjent SOM DART-informasjonskapsler, for å vise annonser til våre besøkende basert på deres besøk på www.website.com og andre nettsteder på internett. Besøkende kan imidlertid velge å avvise bruken AV DART-informasjonskapsler ved å besøke Googles personvernregler for annonser og innholdsnettverk på FØLGENDE URL – ADRESSE- https://policies.google.com/technologies/ads
Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet leveres på en “som den er” og “som tilgjengelig” basis, og selskapet og våre leverandører fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og betingelser av noe slag, enten de er uttrykkelige, underforståtte eller lovbestemte, inkludert alle garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel, stille glede, nøyaktighet eller ikke-krenkelse. Vi og våre leverandører garanterer ikke at nettstedet vil oppfylle dine krav, vil være tilgjengelig på en uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri basis, eller vil være nøyaktig, pålitelig, fri for virus eller annen skadelig kode, komplett, lovlig eller trygg. Hvis gjeldende lov krever noen garantier med hensyn til nettstedet, er alle slike garantier begrenset i varighet til nitti (90) dager fra datoen for første gangs bruk.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, så utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det, skal selskapet eller våre leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for tapt fortjeneste, tapte data, kostnader ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller indirekte, følgeskader, eksemplariske, tilfeldige, spesielle eller straffbare skader som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene eller din bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet, selv om selskapet har blitt informert om muligheten for slike skader. Tilgang til og bruk av nettstedet er etter eget skjønn og risiko, og du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på enheten eller datasystemet, eller tap av data som følge av dette.

I den grad loven tillater det, til tross for noe annet som er angitt her, vil vårt ansvar overfor deg for eventuelle skader som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, til enhver tid være begrenset til maksimalt femti AMERIKANSKE dollar (u.s. $50). Eksistensen av mer enn ett krav vil ikke utvide denne grensen. Du samtykker i at våre leverandører ikke har noe ansvar av noe slag som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Termin og Oppsigelse. Underlagt Denne Delen vil Disse Vilkårene forbli i full kraft og effekt mens Du bruker Nettstedet. Vi kan suspendere eller avslutte dine rettigheter til å bruke Nettstedet når som helst av hvilken som helst grunn etter eget skjønn, inkludert for enhver bruk av Nettstedet i strid med Disse Vilkårene. Ved opphør av dine rettigheter i henhold til Disse Vilkårene, vil Din Konto og rett til å få tilgang til Og bruke Nettstedet opphøre umiddelbart. Du forstår at enhver avslutning av Kontoen din kan innebære sletting av Brukerinnholdet ditt tilknyttet Kontoen din fra våre live databaser. Selskapet vil ikke ha noe ansvar overfor deg for noen oppsigelse av dine rettigheter i henhold til Disse Vilkårene. Selv etter at rettighetene dine i Henhold til Disse Vilkårene er avsluttet, vil følgende bestemmelser i Disse Vilkårene forbli i kraft: Avsnitt 2 til 2.5, Avsnitt 3 Og Avsnitt 4 til 10.
Retningslinjer For Opphavsrett.

Selskapet respekterer andres immaterielle rettigheter og ber om at brukere av Nettstedet vårt gjør det samme. I forbindelse med Nettstedet vårt har vi vedtatt og implementert en policy som respekterer lov om opphavsrett som sørger for fjerning av krenkende materiale og for oppsigelse av brukere av nettstedet vårt som gjentatte ganger krenker immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du mener at en av våre brukere, gjennom bruk av Nettstedet vårt, ulovlig krenker opphavsretten(e) til et verk, og ønsker å få det påståtte krenkende materialet fjernet, må følgende informasjon i form av en skriftlig varsling (i henhold til 17 U. S. c., 512(c)) gis til vår utpekte Opphavsrettsagent:

din fysiske eller elektroniske signatur;
identifikasjon av det eller de opphavsrettsbeskyttede verkene du hevder å ha blitt krenket;
identifikasjon av materialet på våre tjenester som du hevder er krenkende og som du ber oss om å fjerne;
tilstrekkelig informasjon til at vi kan finne slikt materiale;
din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
en erklæring om at du i god tro mener at bruk av det støtende materialet ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller i henhold til loven; og
en erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig, og under ed, at du enten er eieren av opphavsretten som angivelig er krenket, eller at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten.

Vær oppmerksom på at i henhold til 17 u. S. C. 112 (f), vil enhver feilaktig fremstilling av materielle fakta i en skriftlig melding automatisk utsette den klagende parten for ansvar for eventuelle skader, kostnader og advokatsalærer som påløper av oss i forbindelse med skriftlig melding og påstand om brudd på opphavsretten.
Generell

Disse Vilkårene er gjenstand for sporadisk revisjon, og hvis vi gjør vesentlige endringer, kan vi varsle deg ved å sende deg en e-post til den siste e-postadressen du oppga til oss og/eller ved å legge ut varsel om endringene på Nettstedet vårt. Du er ansvarlig for å gi oss din nyeste e-postadresse. I tilfelle den siste e-postadressen du har oppgitt oss ikke er gyldig, vil vår utsendelse av e-posten som inneholder slik varsel likevel utgjøre en effektiv melding om endringene som er beskrevet i varselet. Eventuelle endringer i Disse Vilkårene vil tre i kraft tidligst tretti (30) kalenderdager etter at vi har sendt en e-postmelding til deg eller tretti (30) kalenderdager etter at vi har lagt ut varsel om endringene på Nettstedet vårt. Disse endringene trer i kraft umiddelbart for nye brukere Av Nettstedet vårt. Fortsatt bruk av Nettstedet vårt etter varsel om slike endringer skal indikere din erkjennelse av slike endringer og samtykke til å være bundet av vilkårene for slike endringer. tvisteløsning. Vennligst les Denne Voldgiftsavtalen nøye. Det er en del av kontrakten Med Selskapet og påvirker dine rettigheter. Den inneholder prosedyrer FOR OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL.

Anvendelse Av Voldgiftsavtale. Alle krav og tvister i forbindelse Med Vilkårene eller bruken av ethvert produkt eller tjeneste levert av Selskapet som ikke kan løses uformelt eller i småkravsretten, skal løses ved bindende voldgift på individuell basis i henhold til vilkårene i Denne Voldgiftsavtalen. Med mindre annet er avtalt, skal alle voldgiftssaker holdes på engelsk. Denne Voldgiftsavtalen gjelder for deg og Selskapet, og for alle datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, ansatte, forgjengere i interesse, etterfølgere og tildelinger, samt alle autoriserte eller uautoriserte brukere eller mottakere av tjenester eller varer levert i Henhold til Vilkårene.

Informasjonskrav og Uformell Tvisteløsning. Før en av partene kan søke voldgift, må parten først sende Den andre parten et skriftlig Varsel om Tvist som beskriver arten og grunnlaget for kravet eller tvisten, og den anmodede lettelsen. En Melding til Selskapet skal sendes til: dumpyork. Etter At Varselet er mottatt, kan Du og Selskapet forsøke å løse kravet eller tvisten uformelt. Hvis du og Selskapet ikke løser kravet eller tvisten innen tretti (30) dager etter At Varselet er mottatt, kan begge parter starte en voldgiftssak. Beløpet for ethvert forlikstilbud som er gitt av noen part, kan ikke avsløres til voldgiftsdommeren før etter at voldgiftsdommeren har bestemt beløpet for tildelingen som en av partene har krav på.

Voldgiftsregler. Voldgift skal initieres gjennom American Arbitration Association, en etablert leverandør av alternativ tvisteløsning som tilbyr voldgift som angitt i denne delen. Hvis AAA ikke er tilgjengelig for megling, skal partene bli enige om å velge en alternativ ADR-Leverandør. Reglene til ADR-Leverandøren skal styre alle aspekter av voldgiften, bortsett fra i den grad slike regler er i strid med Vilkårene. AAA Consumer Arbitration Rules som regulerer voldgift er tilgjengelig online på adr.org eller ved å ringe AAA på 1-800-778-7879. Voldgift skal utføres av en enkelt, nøytral voldgiftsdommer. Eventuelle krav eller tvister der det totale beløpet for den søkte tildelingen er mindre enn Ti Tusen AMERIKANSKE Dollar (US $10,000.00) kan løses gjennom bindende ikke-utseendebasert voldgift, etter valg av parten som søker lettelse. For krav eller tvister der det totale beløpet for den søkte tildelingen er Ti Tusen AMERIKANSKE Dollar (US $10,000.00) eller mer, retten til en høring vil bli bestemt av Voldgiftsreglene. Enhver høring vil bli holdt på et sted innen 100 miles fra boligen din, med mindre du bor utenfor Usa, og med mindre partene er enige om noe annet. Hvis du bor utenfor USA, skal voldgiftsmannen gi partene rimelig varsel om dato, klokkeslett og sted for muntlige høringer. Enhver dom om prisen gjengitt av voldgiftsmannen kan inngis i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Hvis voldgiftsdommeren gir deg en kjennelse som er større enn det siste oppgjørstilbudet Som Selskapet ga deg før voldgift ble startet, vil Selskapet betale deg den største av kjennelsen eller $2,500.00. Hver part skal bære sine egne kostnader og utbetalinger som følge av voldgiften og skal betale en lik andel av gebyrene og kostnadene TIL ADR-Leverandøren.

Ytterligere Regler for Ikke-Utseende Basert Voldgift. Hvis ikke-utseendebasert voldgift velges, skal voldgiften gjennomføres via telefon, online og / eller utelukkende basert på skriftlige innleveringer; den spesifikke måten skal velges av parten som initierer voldgiften. Voldgift skal ikke innebære noen personlig opptreden av partene eller vitner med mindre annet er avtalt mellom partene.