typer papegøyer

Bevaring av papegøyer – del to – telling av bestanden av ville papegøyer

Denne artikkelen tar en titt på de forskjellige metodene for å måle papegøyepopulasjoner i naturen: antall plasser, reirtellinger, bevegelige transekter, mark-resighting-studier og faste utkikktellinger.

Roost teller

For en vellykket telling av soveplasser er det viktig at alle viktige soveplasser er identifisert, og du må også vite når i løpet av året papegøyene raster sammen, siden den beste metoden er å overvåke soveplassene samtidig. Problemene kommer når papegøyer endrer liggeplasser mye, da dette gjør det vanskelig å spore dem.

Nest-oppregning

Reirtelling krever identifikasjon av koloniene og avgjørelse av når den beste tiden å telle dem er, men noen eksperter har uttalt at så mye som 80 % av befolkningen ikke er dekket av reirtelling. Det er ikke en egnet metode når boene holdes på steder som er vanskelig tilgjengelige, eller hvor papegøyer er spredt over et bredt spekter av reir. En annen ting som kan påvirke denne metoden er endringer i matforsyningen til en art.

Flytting/Linjetransekter

Et eksempel på dette er å telle fra en elv mens du er på en båt, og åpenbart har en slik metode mange utfordringer som begrenser nøyaktigheten. Selv om det er vanskelig å spore populasjonene, kan det være en nyttig måte å måle tetthetsforskjeller på tvers av et habitat.

Mark-Resighting Studies

Merking av fugler er hardt arbeid, og nesten umulig med noen arter av papegøyer som er vanskelige å fange. Videre kan du gjøre en fugl mer sårbar for rovdyr ved å merke den.

Faste utkikksteller

Dette er en god metode, men den er avhengig av å vite hvor representativt ditt utkikkspunkt er.

Leave a Comment